مقام نخست در بهبود ارائه خدمات  پس از فروش

مقام نخست در بهبود ارائه خدمات پس از فروش

1398/05/28

بر اساس آخرین  ارزیابی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران ( ISQI)  که مرتبط با سال 1397 میباشد و ضعیت خدمات پس از فروش کلیه شرکت های تولید کننده و وارداتی را اعلام نمود ، با توجه به اعلام نتایج و مقایسه آن با سال گذشته شرکت مدیران خودرو موفق گردید بیشترین میزان ارتقاء را در میان شرکت های خودرویی از آن خود نماید.

 

در این ارزیابی شرکت مدیران خودرو موفق گردید تا در بخش نظام مدیریتی 83 % امتیاز و در بخش  شبکه امور نمایندگی ها 75 % امتیاز را بدست آورده و در مجموع رتبه 2 را بدست آورد .

 

 

 

 

همچنین شرکت مدیران خودرو در ارزیابی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران  در حوزه فروش در سال 97 رتبه نخست را کسب نمود و همچنین در ارزیابی رسیدگی به شکایات مشتریان در سه دوره متوالی موفق  به کسب رتبه نخست گردید.