چینی ها در صنعت خودرو الگوی غربی ها میشوند

چینی ها در صنعت خودرو الگوی غربی ها میشوند

1398/05/24

دنیای امروز تغییرات بزرگی را به خود میبیند ، و سرعت این تغییرات و انتقالات به حدی است که گاهی فراتر از انتظار میرود و ما را مبهوت خویش میکند ،این تحولات در صنعت خودروسازی نیز به خوبی مشهود و ملموس میباشد .

 

روزگاری هنر طراحی و علم تولید تنها در انحصار چند کشور خاص بود  و مابقی مصرف کننده و وابسته بودند ، اما دنیا به سرعت تغییر کرده و قدرتهای نو ظهور به سرعت رشد کردند و آموختند و حال به مرحله نوآوری رسیدند.

یکی از این قدرتهای بزرگ و نو ظهور  کشور چین است ، چینی ها خیلی زود به صنعت خودروسازی ورود کردند.

 

توانسته اند تا با بهره گیری از تجارب بزرگان و تربیت نیروی خلاق خودروهایی جدید و مستقل تولید نمایند ، سرعت پیشرفت چینی ها به حدی بوده که امروز توانستند مهندسان و طراحان بزرگی را پرورش دهند و حتی شاید به نوعی برخی بزرگان نیم نگاهی نیز به طراحی آنان نمایند.