• آدرس: شعبه مرکزی: منطقه آزاد انزلی _ روبروی مرکز شماره گذاری شعبه 1: کیلومتر 5جاده رشت_انزلی جنب کوچه سعدی شعبه 2: رشت _ پل جانبازان_ ابتدای کمربندی خرمشهر
 • ایمیل: ghorbani_85@yahoo.com
 • تلفن : 013-34491751-4
 • موبایل : طلایی: 09058591383
  سعیدی: 09118363171
  محتشمی: 09119302590
  مقدم: 09017813699
  سلمانی: 09111320399
  کشتکار: 09387207494
  قنبری: 09058591388
  حسینی: 09117646593
  جعفری: 09115606062
  طهماسبی: 09055072023
 • فکس : 01334491754