• آدرس: شعبه مرکزی: منطقه آزاد انزلی _ روبروی مرکز شماره گذاری شعبه 1: کیلومتر 5جاده رشت_انزلی جنب کوچه سعدی شعبه 2: رشت _ پل جانبازان_ ابتدای کمربندی خرمشهر
 • ایمیل: ghorbani_85@yahoo.com
 • تلفن : 013-34491751-4
 • موبایل : طلایی: 09058591383
  کشتکار: 09387207494
  سلمانی: 09111320399
  مقدم: 09017813699
  خدیو:09011418005
  محتشمی: 09119302590
  جعفری: 09115606062
  زادقربان: 09370923025
  اکبری :09038544666
  پسندیده 09056421679
  فتحی 09924012321
 • فکس : 01334491754